REKLAMACJE
(dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie dealmeble.pl lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Sklep internetowy Dealmeble”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: 
  Dealmeble s.c
  Aleje Marcinkowskiego 16,
  63-600 Kępno  lub drogą mailową na adres [email protected]
 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  – imię i nazwisko,
  – datę zakupu oraz numer zamówienia,
  – dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  – nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane,
  – powód reklamacji.
 5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu likwidacji szkody.
 6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu +48 883 549 191 | +48 889 647 889.

 POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Dealmeble s.c
63-600 Kępno,
Aleje Marcinkowskiego 16

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.